Dostawa

I. Dostawa

  1. Sprzedawca realizuję Dostawę przy pomocy Dostawcy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Zawartość przesyłki zawierającej Produkt powinna być sprawdzona w obecności Dostawcy na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań.
  3. W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia, tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania Klient sporządza protokół szkody w obecności Dostawcy i niezwłoczne powiadamia Sklep internetowy (biuro@greennest.pl).